Άρθρο 16 – Ηλεκτρονική πλατφόρμα εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών

1. Η διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών που περιγράφεται στον παρόντα νόμο διεξάγεται μέσω ψηφιακής πλατφόρμας ηλεκτρονικής υποβολής και διαχείρισης αιτήσεων που θα αναπτυχθεί στην ιστοσελίδα της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. με τη συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Οικονομικών (Γ.Γ.Π.Σ. και Δ.Υ. ΥΠ.ΟΙΚ.). Η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα έχει κυρίως τις παρακάτω λειτουργίες και εφαρμογές:
(α) ταυτοποίηση των συμμετεχόντων στη διαδικασία μέσω των μοναδικών κωδικών για χρήση των εφαρμογών του συστήματος TAXISnet του Υπουργείου Οικονομικών,
(β) υποβολή αίτησης υπαγωγής και συνοδευτικών εγγράφων σε ψηφιακή ή ηλεκτρονική μορφή,
(γ) αυτοματοποιημένο σύστημα ανάθεσης υπόθεσης σε συντονιστή,
(δ) σύστημα επικοινωνίας μεταξύ συντονιστών και Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.,
(ε) πρόσβαση συντονιστή, οφειλέτη και συμμετεχόντων πιστωτών στο περιεχόμενο της αίτησης υπαγωγής του οφειλέτη και στα συνοδευτικά έγγραφα,
(στ) σύστημα επικοινωνίας και ανταλλαγής εγγράφων μεταξύ συντονιστή, οφειλέτη και συμμετεχόντων πιστωτών,
(ζ) έκδοση πιστοποιημένων εγγράφων,
(η) υπολογιστικές εφαρμογές.
2. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών καθορίζονται οι διαδικασίες, οι προϋποθέσεις και οι τεχνικές λεπτομέρειες οι οποίες αποτελούν τις λειτουργικές προδιαγραφές της ηλεκτρονικής πλατφόρμας εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών.
3. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μπορεί να θεσπισθεί, για πρόσωπα, των οποίων οι συνολικές προς ρύθμιση οφειλές δεν ξεπερνούν το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ, απλοποιημένη διαδικασία ρύθμισης των οφειλών τους, κατά την οποία η πρόταση ρύθμισης, καθώς και η αξιολόγηση της βιωσιμότητας του οφειλέτη, θα παράγονται με αυτοματοποιημένο τρόπο από την ηλεκτρονική πλατφόρμα.

 • 2 Μαρτίου 2017, 12:22 | AKIOE

  Παρατηρήσεις
  Προτείνουμε η πιστοποίηση των οικονομικών και λογιστικών δεδομένων που θα είναι απαραίτητα για την πρόταση ρύθμισης και την αξιολόγηση της βιωσιμότητας του οφειλέτη να γίνεται από οικονομολόγο μέλος του οικονομικού επιμελητηρίου Ελλάδος , ο οποίος είναι κάτοχος αδείας λογιστή-φοροτεχνικού Α Τάξεως .
  Επιπλέον προτείνουμε την παρακολούθηση και καταγραφή της εξέλιξης της συμφωνίας ρύθμισης της οφειλής από την στιγμή που υπογραφεί το σχετικό πρακτικό έως το πέρας αυτής με την καταβολή όλων των δόσεων . Η καταγραφή αυτή θα έχει ως στόχο την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων σχετικά με την εφαρμογή του μηχανισμού αυτού και μπορεί να εξεταστεί το ενδεχόμενο οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στον μηχανισμό να αποστέλλουν ανά τρίμηνο ή άλλο χρονικό διάστημα σχετικά στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να είναι μια απλή επιβεβαίωση τήρησης της συμφωνίας ή να είναι περισσότερο αναλυτικά.

 • 28 Φεβρουαρίου 2017, 14:39 | katselinomos2

  ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΠΕΙ ΟΡΟΣ ΟΤΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΘΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΟΤΑΝ ΦΤΙΑΧΤΕΙ Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ. ΔΥΣΚΟΛΟ ΤΟ ΒΛΕΠΩ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΙ ΦΤΙΑΞΕΙ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΕΝΑ 3ΜΗΝΟ.

 • 27 Φεβρουαρίου 2017, 14:08 | Ελευθέριος Μπαρμπάτσαλος

  Ακόμα και σε περιπτώσεις μικρών επιχειρήσεων είναι εξαιρετικά δύσκολο να υπολογιστεί η βιωσιμότητας της επιχείρησης και της ικανότητας αποπληρωμής των υποχρεώσεων της από αυτοματοποιημένο ηλεκτρονικό σύστημα καθώς δεν μπορεί να υπολογίσει σύνθετους παράγοντες όπως μελλοντική οικονομική πορεία, περιορισμός κόστους λειτουργίας κτλ…

 • 26 Φεβρουαρίου 2017, 15:55 | ΜΠΑΛΛΗΣ Νικολαος

  Καλησπερα σας..
  Λαμβάνοντας υπόψη τις νέες διατάξεις του νομοσχεδίου θα εστιάσουμε στα εξής:
  Το γεγονός ότι στην περίπτωση που ένας πιστωτής κατέχει άνω του 85 % δεν έχει επιλεξιμότητα ο ενδιαφερόμενος προς ενταξη..Αυτό θα πρέπει να αρθεί άσχετα με το ποσοστό συμμετοχής της πιστώτριες τράπεζας..Η δυσπραγία στα έσοδα θα παραμένει ακόμη και σε έναν πιστωτή όποτε θα πρέπει να δοθεί και σε αυτόν τον δανειολήπτη λύση στο πρόβλημα του.
  Πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη το φαινόμενο του οικονομικού δείκτη ebitda στο ότι προαπαιτείται να έχει ο φερόμενος προς ένταξη τουλάχιστον μια οικονομική χρήση θετική.Λειτουργικο κέρδος μικτό θετικό δηλ..
  Οι τραπεζικές υποχρεώσεις προς εξόφληση θα πρέπει να ληφθεί το προσδόκιμο ζωής του επιχειρηματία η καθαρή περιουσιακή θέση του ίδιου και των τυχον εγγυητών καθώς και οι προβλέψεις 3ετιας της επιχειρήσεις σε σχέση με τα μετά φόρων έσοδα αφαιρούμενα τα κριτήρια διαβίωσης..
  Η πρακτική που θα πρέπει να έχει ένας μηχανισμός εκκαθάρισης μη εξυπηρετούμενου χρέους ουσιωδώς θα βασίζεται στην διευθέτηση των υποχρεώσεων σε μακροπρόθεσμο χαρακτήρα και όχι στα φαινόμενα διακράτησης του χρέους…Λαμβανωντας υπόψη την σημερινή κατάσταση και τις μεθόδους που έχουν οι τράπεζες στα χέρια τους αντιλαμβανόμαστε ότι η εξυπηρέτηση του χρέους είναι φευγαλέα διότι εκτροχιάζεται η δυνατότητα αποπληρωμής του κεφαλαίου στην τρεχουσα συγκυριακή περίοδο που περικλείει τον δανειολήπτη..
  Κλείνοντας σε ότι αφορά την αυτοματοποιημένη πλατφόρμα αξιολόγησης βιωσιμότητας θα Πρέπει να συμπεριληφθεί το μέσο κόστος ζωής ετήσιος, αδήλωτα εισοδήματα κατάθεσης επισφαλείες από ιδιωτες..κτλ

 • 23 Φεβρουαρίου 2017, 21:25 | Dimitrios Bakalakos

  Θεωρώ πως η παράγραφος 3 του Άρθρου 16 θα βοηθήσει σημαντικά στην επανεκίνηση της οικονομικής δραστηριότητας για πολλούς εγκλωβισμένους ώστε να αποτελέσει και μοχλό ανάπτυξης και στην Εθνική Οικονομία, αρκεί να συνοδευτεί με βελτιώσεις του άρθρου 2 & 3 που προτείνονται στην παρούσα διαβούλευση.