• Σχόλιο του χρήστη 'Ιωάννης Ηλιόπουλος' | 1 Μαρτίου 2017, 03:53
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Το άρθρο 15 παρ.3.γ αναφέρει ότι από την διαγραφή της οφειλής εξαιρούνται τα "ποσά από καταπτώσεις εγγυήσεων που έχουν χορηγηθεί σε δάνεια με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου".Αυτό σημαίνει πως εξαιρούνται γενικά από τον εξωδικαστικό συμβιβασμό οι οφειλές αυτές, ή μόνο από τη μερική διαγραφή τους. Δηλαδή θα μπορούσαν αυτές οι οφειλές να ρυθμιστούν χωρίς κούρεμα και να αποπληρωθούν σε 120 ή και λιγότερες δόσεις. Ο Εξωδικαστικός προβλέπει με κάποιο τρόπο ρύθμιση για τα Πυρόπληκτα Δάνεια με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου;