• Σχόλιο του χρήστη 'ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ' | 1 Μαρτίου 2017, 07:32

    ο όγκος των δικαιολογητικών που καλέείται να υποβάλει ο αιτών οφειλέτης είναι αποτρεπτικός της επιλογής της διαδικασίας, ειδικά στο μέρος που αφορά την έκθεση της περιουσιακής του κατάστασης σε κάθε πιστωτή, χωρίς φυσικά καμία εγγύηση για την προστασία των προσωπικών του δεδομένων. Πόσο μάλλον όταν είναι πιθανό να μην υπάρχει και τελική συμφωνί αμα τους πιστωτές. Δεν είναι στοιχείο της διαμεσολάβησης ούτε αυτός ο όγκος των εγγράφων ούτε και η κοινοποίηση εμπιστευτικών πληροφοριών στην άλλη πλευρά.