• Σχόλιο του χρήστη 'katselinomos2' | 1 Μαρτίου 2017, 12:14

    να μπορεί να γίνει διαγραφή για οφειλές από ΦΠΑ και από παρακρατούμενους φόρους αλλά όχι από καταπτώσεις εγγυητικών από εγγυήσεις του Ελ. Δημοσίου.