• Σχόλιο του χρήστη 'Αλεξάνδρα Στουραΐτη Δικηγόρος - Διαμεσολαβήτρια' | 1 Μαρτίου 2017, 18:27
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    παρ. 1: ποιος ο λόγος δημιουργίας ενός ακόμη μητρώου; Το μητρώο των διαπιστευμένων διαμεσολαβητών του Υπουργείου Δικαιοσύνης υφίσταται ήδη. Καλώς ορίζεται γεωγραφικός περιορισμός προς την διευκόλυνση όλων για εκ του σύνεγγυς συναντήσεις - καθότι είναι ΑΝΑΓΚΑΙΟ να υφίστανται τέτοιες. παρ. 5: αναρωτιέμαι με ποιο κριτήριο καθορίστηκε ο αριθμός των διαπιστευμένων διαμεσολαβητών ανά περιφέρεια. Συμφωνώ με το σχόλιο του κ. Κρούπα παρακάτω, ως προς το τι συνεπάγεται τόσο μικρός αριθμός διαμεσολαβητών στους οποίους θα μοιράζονται οι υποθέσεις (το αστρονομικό οικονομικό όφελος που θα έχουν αυτοί, έστω και με αυτές τις απειροελάχιστες αμοιβές που προτείνονται). Προτείνω οι υποθέσεις να μοιράζονται κυκλικά σε πολύ μεγαλύτερο αριθμό διαπιστευμένων διαμεσολαβητών εντός της περιφέρειας, αλλά επειδή πράγματι οι διαμεσολαβητες δεν είναι υπάλληλοι, και καθένας έχει διαφορετική εμπειρία και αποτελεσματικότητα ως επαγγελματίας, προτείνω επίσης να δίνεται άπαξ το δικαίωμα στον οφειλέτη να ζητήσει, πριν από την έναρξη της διιαδικασίας, να δοθεί η υπόθεσή του σε άλλον διαμεσολαβητή από εκείνον στον οποίο κληρώθηκε.