• Σχόλιο του χρήστη 'ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ' | 1 Μαρτίου 2017, 20:12
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Το σχέδιο νόμου θα μπορούσε να κάνει αναφορά όχι σε συντονιστή αλλά σε διαμεσολαβητή ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό τον θεσμό της διαμεσολάβησης. Ταυτόχρονα θα μπορούσε να δανειστεί περισσότερα στοιχεία από τη διαδικασία της διαμεσολάβησης δίνοντας στον διαμεσολαβητή ουσιαστικό ρόλο επί των συζητήσεων και όχι απλά ρόλο συντονιστικό-διαχειριστικό. Στην παράγραφο 3 είναι σκόπιμο να δοθεί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για το δικαίωμα αποποίησης (4 ημέρες) προκειμένου ο διαμεσολαβητής με άνεση χρόνου να σταθμίσει την επιλογή του και τυχόν κωλύματα ανεξαρτησίας. Επίσης η διατύπωση είναι περιοριστική με την έννοια πως αποποίηση μπορεί να γίνει μόνο για λόγους που μπορεί να επηρεάζουν την ανεξαρτησία της διαδικασίας χωρίς να επιτρέπουν το ελεύθερο δικαίωμα του διαμεσολαβητή να αποποιηθεί για προσωπικούς του λόγους που μπορεί να προκύψουν σε δεύτερο χρόνο. Στην παράγραφο 4 γίνεται λόγος για εγγραφή διαπιστευμένων διαμεσολαβητών του ν. 3898/2010 κατά προτεραιότητα στο Μητρώο Συντονιστών. Αυτό σημαίνει πως ο ρόλος του συντονιστή μπορεί να ανατεθεί και σε άλλους. Πάγια θέση του Συνδέσμου είναι πως για να λειτουργήσει ο μηχανισμός αυτός με το απαραίτητο θεσμικό κύρος θα πρέπει οι συντονιστές της διαδικασίας να είναι αποκλειστικά διαμεσολαβητές διαπιστευμένοι στο Υπουργείο Δικαιοσύνης με βάση το ν. 3898/2010, οι οποίοι δεσμεύονται από τον Εθνικό και Ευρωπαϊκό Κώδικα Δεοντολογίας, είναι πιστοποιημένοι για την ικανότητά τους να χειρίζονται διαφορές, γνωρίζουν τεχνικές επικοινωνίας, επίλυσης και προσέγγισης των μερών και έχουν το τεκμήριο της ανεξαρτησίας και ουδετερότητας. Θα ήταν λανθασμένο κατά την εκτίμησή μας να επιλεγεί μια νομοθετική ρύθμιση η οποία προβλέποντας τη συμμετοχή και άλλων επαγγελματιών ως συντονιστών θα ακύρωνε ουσιαστικά τη χρήση των διαμεσολαβητών σε μια διαδικασία που είναι κατ’ εξοχήν δικής τους αρμοδιότητας. Στην παράγραφο 5 προτείνεται ένας αδικαιολόγητος αριθμητικός περιορισμός στους διαμεσολαβητές που θα συμμετέχουν στο Μητρώο Συντονιστών. Ακόμη και η έννοια της αίτησης αποτελεί μια τυπική προϋπόθεση που επιβαρύνει γραφειοκρατικά τη διαδικασία Με τη διαδικασία της κλήρωσης που προτείνεται στο σχέδιο νόμου το νέο Μητρώο Συντονιστών μετατρέπεται σε Μητρώο Τυχερών αφού στην περίπτωση πολλών αιτήσεων (κάτι μάλλον αναμενόμενο) θα μείνουν εκτός μητρώου εκατοντάδες διαμεσολαβητές με αποτέλεσμα κάποιοι συνάδελφοι να αναλάβουν περισσότερες από μια υποθέσεις και κάποιοι καμία επειδή η τύχη θα τους έχει στερήσει το δικαίωμα συμμετοχής στο μητρώο ή θα τους έχει κατατάξει ως επιλαχόντες. Κατά τη γνώμη μας όλοι οι διαπιστευμένοι διαμεσολαβητές που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Διαμεσολαβητών του Υπουργείου Δικαιοσύνης θα πρέπει αυτοδικαίως να είναι στο Μητρώο Συντονιστών και να εξαιρεθούν της λίστας μόνο αυτοί που θα αποποιηθούν αρχικά μετά από σχετική πρόσκληση. Στη συνέχεια θα υπάρξει κλήρωση για τη σειρά τους στο σύστημα επιλογής και διορισμού και θα διορίζονται με βάση τη διοικητική ενότητα στην οποία ανήκει ο αιτών οφειλέτης. Όπου προκύπτει πρόβλημα έλλειψης συντονιστή δε θα επιλέγεται κάποιος που δεν είναι διαμεσολαβητής αλλά θα υπάρχει πρόσκληση για αναπλήρωση από άλλον συνάδελφο διαμεσολαβητή άλλης διοικητικής ενότητας. Στην παράγραφο 7 αναφέρεται χωρίς καμία λεπτομέρεια ή αναφορά κριτηρίων η δυνατότητα αξιολόγησης των διαμεσολαβητών από την Ειδική Γραμματεία, πρόβλεψη που επί της αρχής είναι ορθή, αν πρόκειται για ουσιαστική αξιολόγηση. Δεν γίνεται σαφές επίσης με ποια έννοια και αρμοδιότητα θα μεριμνά η Ειδική Γραμματεία για την κατάρτιση των συντονιστών-διαμεσολαβητών. Θα πρέπει να δούμε τον Οδηγό Δεοντολογίας προκειμένου να αξιολογήσουμε την πρακτικότητα αυτού του άρθρου.