• Σχόλιο του χρήστη 'Ελληνική Ένωση CFA (CFA Society Greece)' | 2 Μαρτίου 2017, 09:42
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Οι μελέτες αξιολόγησης βιωσιμότητας, στις περιπτώσεις που θα απαιτηθούν, θα αποτελέσουν τη βάση επί των οποίων θα δοθούν οι λύσεις διευθέτησης. Δεδομένης της ιδιαίτερης βαρύτητας που θα έχουν στην εξεύρεση μιας οριστικής και βιώσιμης λύσης θα πρέπει κατά τη γνώμη μας, να συντάσσονται από εξειδικευμένους και άρτια καταρτισμένους επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού χώρου, οι οποίοι θα τηρούν μια σειρά από προϋποθέσεις (π.χ. πιστοποιήσεις από διεθνείς οργανισμούς / ινστιτούτα ή πιστοποιήσεις από τις ελληνικές εποπτικές αρχές, σε συνδυασμό με επαγγελματική εμπειρία στο χρηματοοικονομικό χώρο κ.α.). Στο πλαίσιο αυτό θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι οι οικονομικοί αναλυτές που εκπροσωπούμε, κάτοχοι της πιστοποίησης CFA (Chartered Financial Analyst), η οποία χαίρει καθολικής διεθνούς αναγνώρισης, πληρούν στο έπακρο τα προαναφερθέντα κριτήρια ενώ ταυτόχρονα δεσμεύονται και από τον κώδικα δεοντολογίας του CFA Institute. Προτείνουμε λοιπόν τη θεσμοθέτηση του κριτηρίου της επαγγελματικής πιστοποίησης στα χρηματοοικονομικά, συμπεριλαμβανομένης της πιστοποίησης CFA, ως πρόσθετου και επιθυμητού προσόντος, προτού κάποιος αναλάβει το ρόλο του Εμπειρογνώμονα στη διαδικασία του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών. Πιστεύουμε ακράδαντα, πως η θεσμοθέτηση αυτή θα συνδράμει στο να δοθεί το απαιτούμενο κύρος στο ρόλο του Εμπειρογνώμονα. Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε πληροφορία σχετική με τη δράση της Ελληνικής Ένωσης CFA (CFA Society Greece), η οποία βρίσκεται σε αγαστή συνεργασία με την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το Χρηματιστήριο Αθηνών και την Ένωση Θεσμικών Επενδυτών επί πολλά έτη, προσφέροντας τεχνογνωσία και υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού. Με εκτίμηση Ελληνική Ένωση CFA (CFA Society Greece) Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ CFA (CFA Society Greece) είναι το επίσημα αναγνωρισμένο μέλος στην Ελλάδα του CFA Institute, του οργανισμού που απονέμει τον επαγγελματικό τίτλο σπουδών στα χρηματοοικονομικά Chartered Financial Analyst (CFA®) και αριθμεί παγκοσμίως πάνω από 150.000 μέλη και τοπικές ενώσεις μελών σε 85 χώρες. Αποτελεί μια μη κερδοσκοπική ένωση που απαρτίζεται από στελέχη που δραστηριοποιούνται στον χώρο των επενδύσεων και των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Αποστολή της είναι να συμβάλλει στην ανάπτυξη των γνώσεων και δεξιοτήτων των επαγγελματιών της ελληνικής κεφαλαιαγοράς και να προάγει το ύψιστο επίπεδο επαγγελματισμού, ευσυνειδησίας και ακεραιότητας, σύμφωνα με τον κώδικα δεοντολογίας του CFA Institute.