• Σχόλιο του χρήστη 'Ε.Φ.Ε.Ε.Θ.' | 2 Μαρτίου 2017, 10:42
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Σχετικά με την ένταξη στο νόμο, επειδή τα κριτήρια επιλεξιμότητας είναι πολύ αυστηρά, θα έπρεπε να υπάρχουν και άλλοι παράμετροι που θα βοηθούσαν να υπαχθεί μία επιχείρηση στον εξωδικαστικό μηχανισμό. Για παράδειγμα εάν οι οφειλές κυρίως στις τράπεζες, καλύπτονται έως και το 80% με εμπράγματες εγγυήσεις (και ακόμη λιγότερο όταν αφορούν σύμφωνα με τη συνήθη πρακτική των τραπεζών εμπράγματα εκτός των παγίων της επιχείρησης) σε σχέση με το δανεισμό ή αν κάποιος πληροί τα κριτήρια σε μία απόκλιση έως 20% ή σε όσες επιχειρήσεις τείνουν να πιάσουν το στόχο σύμφωνα με τα αρχικά στοιχεία του 2017 ή σε επιχειρήσεις που μπορούν να παρουσιάσουν κάποιο συμβόλαιο, σύμβαση ή προσύμφωνο πώλησης ή μίσθωσης ακινήτων των εταίρων και με το ποσό της πώλησης να αυξηθεί το εταιρικό ή μετοχικό κεφάλαιο των εταιρειών, με σκοπό να αλλάξουν προς το καλύτερο τα μελλοντικά στοιχεία της επιχείρησης και να την καταστήσει βιώσιμη. Επίσης θα πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψιν και άλλα κριτήρια σε έναν tailor-made σχεδιασμό για τις επιχειρήσεις και τράπεζες. Αυτό θα ενέτασσε στις ρυθμίσεις του νόμου επιχειρήσεις ορισμένων κλάδων της οικονομίας που η οικονομική κρίση τις έχει πλήξει περισσότερο από τις υπόλοιπες. Παραδείγματος χάριν, οι περιφέρειες που ανήκουν οι επιχειρήσεις όπως λαμβάνονται υπ' όψιν σε κάθε αναπτυξιακό νόμο (λόγω των τεραστίων αποκλίσεων, π.χ. της Κεντρικής Μακεδονίας και Θράκης με το Νομό Αττικής και Κρήτη). Επίσης και επιχειρήσεις που έχουν πληγεί με υπέρογκους φόρους όπως ο ΕΝΦΙΑ και κυρίως αυτές των κατασκευών, εμπορίας ειδών οικιακής χρήσης, ειδών υγιεινής, επίπλων και εξοπλισμού ακινήτων, ξενοδοχείων και τουριστικών επιχειρήσεων κλπ. Τέλος θα πρέπει στις ρυθμίσεις του νόμου να ενταχθούν και οι ελεύθεροι επαγγελματίες.