• Σχόλιο του χρήστη 'Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο' | 2 Μαρτίου 2017, 12:28
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Παράγραφοι 1 και 2 Η προϋπόθεση θετικών αποτελεσμάτων σε μία από τις τελευταίες 3 χρήσεις φαίνεται να θέτει εκτός πεδίου εφαρμογής την πλειοψηφία των επιχειρήσεων δεδομένης της οικονομική κρίσης στην οποία βρίσκεται η χώρα μας και η πλειοψηφία των ελληνικών επιχειρήσεων. Ο καθορισμός πενταετίας θα μπορούσε ενδεχομένως να είναι πιο ρεαλιστικός.