• Σχόλιο του χρήστη 'AKIOE' | 2 Μαρτίου 2017, 12:45
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Παρατηρήσεις 1) Στην πρόταση ι) Προσωρινό ισοζύγιο τελευταίου μηνός τεταρτοβαθμίων λογαριασμών του αναλυτικού καθολικού της γενικής λογιστικής, εφόσον προβλέπεται η κατάρτισή του. Η λέξη τεταρτοβαθμίων να αντικατασταθεί από τη φράση ισοζύγιο της τελευταίας αναλυτικής βαθμίδας και να προστεθεί η πρόταση ....καθώς και εκτυπώσεις του μητρώου παγίων της επιχειρήσεως και αναλυτικές εκτυπώσεις των περιληπτικών λογαριασμών πελατών . απαιτήσεων και υποχρεώσεων του ισοζυγίου της γενικής λογιστικής . Οι επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία του Ν 4308/2014 θα υποβάλλουν εξωλογιστική κατάσταση απαιτήσεων και υποχρεώσεων και εκτύπωση του μητρώου παγίων στοιχείων τους. Επίσης μπορεί να εξετασθεί το ενδεχόμενο να υποβληθούν και καταστάσεις απογραφής των αποθεμάτων όλων των επιχειρήσεων ανεξαρτήτως τηρούμενων βιβλίων. 2) Η επιχείρηση που θέλει να υπαχθεί στις διαδικασίες του μηχανισμού αυτού θα πρέπει εκ των προτέρων να υποβάλει ένα πλήθος δικαιολογητικών , πιστοποιητικών και βεβαιώσεων Εχουμε τη γνώμη ότι προέχει η κατάθεση των δικαιολογητικών-εγγράφων από τα οποία θα αξιολογηθεί η βιωσιμότητα της επιχειρήσεως και θα κριθεί η δυνατότητά της να ενταχθεί στις διαδικασίες που προκρίνει το αυτό το σχέδιο νόμου και στο τελευταίο στάδιο της διαδικασίας να ακολουθεί και η κατάθεση των υπόλοιπων δικαιολογητικών. Με τη διευθέτηση αυτή θεωρούμε πως η διαδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού θα γίνει περισσότερο ευέλικτη για τα συμμετέχοντα σε αυτή μέρη.