• Σχόλιο του χρήστη 'AKIOE' | 2 Μαρτίου 2017, 12:41
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Παρατηρήσεις Ο περιορισμός που εισάγεται σε σχέση με την έδρα του συντονιστή και του οφειλέτη ενδέχεται να λειτουργήσει αρνητικά για την ομαλή λειτουργία του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών ειδικά αν σε μια περιφέρεια υπάρξει πληθώρα αιτήσεων υπαγωγής . Yπάρχει κίνδυνος συσσώρευσης όγκου υποθέσεων και συνακόλουθης καθυστέρησης στην όλη διαδικασία