• Σχόλιο του χρήστη 'AKIOE' | 2 Μαρτίου 2017, 12:19
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    5. Στο μητρώο συντονιστών εγγράφονται:.... Παρατηρήσεις Να τροποποιηθεί η παραπάνω διάταξη και να προβλεφθεί η υποβολή πρόσκλησης και προς το περιφερειακό τμήμα του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος τα οποίο εδρεύει στην Περιφέρεια αυτή. Στην περίπτωση αυτή στο μητρώο εγγράφονται οικονομολόγοι ,μέλη του ΟΕΕ με πενταετή τουλάχιστον εμπειρία μετά τη λήψη της αδείας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος .