• Σχόλιο του χρήστη 'AKIOE' | 2 Μαρτίου 2017, 12:32
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Παρατηρήσεις Προτείνουμε προκειμένου να ενισχυθεί η βραχυπρόθεσμη ρευστότητα της επιχείρησης την αναστολή και της κατασχέσεως εις χείρας τρίτου ώστε να μην ακυρωθεί πρακτικά η επιτευχθείσα συμφωνία ρύθμισης και καταβολής των οφειλών σε δόσεις .