• Σχόλιο του χρήστη 'AKIOE' | 2 Μαρτίου 2017, 12:25
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Παρατηρήσεις Προτείνουμε την άμεση έκδοση (αμέσως μετά την ψήφιση του σχεδίου νόμου) όλων των σχετικών, με την εφαρμογή του παρόντος μηχανισμού, αποφάσεων και εγκυκλίων.