• Σχόλιο του χρήστη 'AKIOE' | 2 Μαρτίου 2017, 12:26

    Παρατηρήσεις Ομοίως και για τον ίδιο λόγο με αυτόν που αναφέραμε για την παράγραφο 12 προτείνουμε να υπάρχει αναστολή εκτέλεσης και στις κατασχέσεις εις χείρας τρίτων.