• Σχόλιο του χρήστη 'AKIOE' | 2 Μαρτίου 2017, 12:22

    Παρατηρήσεις Προτείνουμε η πιστοποίηση των οικονομικών και λογιστικών δεδομένων που θα είναι απαραίτητα για την πρόταση ρύθμισης και την αξιολόγηση της βιωσιμότητας του οφειλέτη να γίνεται από οικονομολόγο μέλος του οικονομικού επιμελητηρίου Ελλάδος , ο οποίος είναι κάτοχος αδείας λογιστή-φοροτεχνικού Α Τάξεως . Επιπλέον προτείνουμε την παρακολούθηση και καταγραφή της εξέλιξης της συμφωνίας ρύθμισης της οφειλής από την στιγμή που υπογραφεί το σχετικό πρακτικό έως το πέρας αυτής με την καταβολή όλων των δόσεων . Η καταγραφή αυτή θα έχει ως στόχο την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων σχετικά με την εφαρμογή του μηχανισμού αυτού και μπορεί να εξεταστεί το ενδεχόμενο οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στον μηχανισμό να αποστέλλουν ανά τρίμηνο ή άλλο χρονικό διάστημα σχετικά στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να είναι μια απλή επιβεβαίωση τήρησης της συμφωνίας ή να είναι περισσότερο αναλυτικά.