• Σχόλιο του χρήστη 'ΚΑΡΥΔΑ ΣΩΚΡΑΤΙΑ' | 2 Μαρτίου 2017, 13:16
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Το κριτήριο μιας κερδοφόρου χρήσης ή η θετική καθαρή θέση της επιχείρησης την τελευταία τριετία, είναι περιοριστικό και αφήνει εκτός διαδικασίας μεγάλο πλήθος επιχειρήσεων που μπορούν να υπαχθούν στον μηχανισμό και να αναπτύξουν την οικονομία.Αλλωστε η κερδοφορία μιας χρήσης ή η θετική καθαρή θέση δεν διασφαλίζει τη βιωσιμότητα της επιχείρησης.Τα στοιχεία που διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα μιας επιχείρησης είναι το know-how που αυτή κατέχει,τα brad-names που επίσης αυτή κατέχει,η ποιότητα της διοίκησής της,η συνέχεια της επιχείρησης,η κατάσταση των εγκαταστάσεων της και του εν γένει εξοπλισμού της,η φήμη και η πελατεία της,κ.ά. Άν εντούτοις θα έπρεπε να υπάρχει ένα αντικειμενικό κριτήριο ,κοινό για ολες τις υπό ένταξη επιχειρήσεις ,αυτό θα έπρεπε να είναι η θετική καθαρή θέση της επιχείρησης για μία τουλάχιτον χρονιά απο το 2010 και μετά,όταν πλέον είχε η οικονομία εισέλθει σε καθεστώς πλήρους κατάρρευσης και οι οικονομικές ζημίες ήταν πλέον αναπόφευκες