• Σχόλιο του χρήστη 'ΚΑΡΥΔΑ ΣΩΚΡΑΤΙΑ' | 2 Μαρτίου 2017, 13:14

    Σε ότι αφορά το δημόσιο, ενώ με την υπογραφή συμφωνίας, αναστέλλεται η αναγκαστική εκτέλεση κινητής και ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη, ΔΕΝ αναστέλλεται η τυχόν επιβληθείσα κατάσχεση στα χέρια τρίτου. Η ρύθμιση αυτή είναι καταστροφική για την ρευστότητα των επιχειρήσεων, διότι κατά κανόνα το Δημόσιο κατάσχει στα χέρια τρίτων και μελλοντικές απαιτήσεις. Στην ουσία ακυρώνεται η ρύθμιση καταβολής των οφειλών με μηνιαίες δόσεις.Πρόταση μας η ΑΜΕΣΗ αναστολή της κατάσχεσης στα χέρια τρίτου. Επιπλέον οι 120 δόσεις ,σε περιπτώσεις οφειλής μεγαλύτερης των 2.000.000 ευρώ, σε συνδυασμό με την υποχρέωση καταβολής εμπρόθεσμα των τρεχουσών εισφορών σε ασφαλιστικά ταμεία και των υποχρεώσεων προς το δημόσιο, δημιουργεί σημαντικό πρόβλημα ρευστότητας των επιχειρήσεων οι οποίες δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν οικονομικά και αυτό αποτελεί σημαντική αιτία απώλειας των ρυθμίσεων.Ακόμα και οι 180 δόσεις,σε περίπτωση οφειλών που ξεπερνούν το 2.000.000 μπορεί να οδηγήσει στα ίδια προβλήματα,Πρόταση μας,ο αριθμός των δόσεων , να καθορίζεται ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες της κάθε επιχείρησης ,σε συνδυασμό με τις ανάγκες ανάπτυξής της,σε ένα περιβάλλον που καθημερινά αλλαζει και γίνεται πιο απαιτητικό,έτσι ώστε αυτή να παραμείνει βιώσιμη,γεγονός που σημαίνει ότι η δυνατότητα αυτη θα αξιολογηθεί απο το business plan,που θα καταθέσουν επιχειρήσεις με οφειλές έως τα 2.000.000 ευρω,στο δημόσιο,και αλλα τόσα στα ασφαλιστικά ταμεία.