• Σχόλιο του χρήστη 'Ειρήνη' | 2 Μαρτίου 2017, 17:32
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Τι ακριβώς εξυπηρετεί το νέο μητρώο?Ενώ υπάρχει ήδη μητρώο διαμεσολαβητών του ΥΔΔΑΔ , Ποια είναι η ερμηνεία του θα εγγράφονται κατά προτεραιότητα στο μητρώο ΕΓΔΙΧ ? δυστυχώς δημιουργείται με αυτό τρόπο επιλογής ,η υποψία ότι δεν θα υπάρχει διαφάνεια ως προς την επιλογή των συντονιστών και θα εξυπηρετούνται συγκεκριμένα πρόσωπα !!! Η επιλογή των συντονιστών θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά από το μητρώο του ΥΔΔΑΔ , ώστε να υπάρχει κοινωνική ισότητα ανάμεσα στους διαμεσολαβητές .