• Σχόλιο του χρήστη 'ΛΟΥΚΑΣ ΒΑΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ' | 2 Μαρτίου 2017, 21:52
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Να προστεθεί νέα παράγραφος , ως εξής : «Ο Οφειλέτης μπορεί να συμπεριλάβει στην αίτηση του Υπεύθυνη Δήλωση του οφειλέτη και της πλειοψηφίας των πιστωτών, που δηλώνουν ότι δέχονται να εμπλακούν στην διαδικασία εξωδικαστικού συμβιβασμού, για την συμφωνία τους στον όνομα του Διαπιστευμένου Διαμεσολαβητή που θα καθορισθεί ως Συντονιστής και Υπεύθυνη Δήλωση του Διαπιστευμένου Διαμεσολαβητή για την αποδοχή του να δράσει ως Συντονιστής στην συγκεκριμένη περίπτωση καθώς και την μη ύπαρξη περιστάσεων που επηρεάζουν την ανεξαρτησία του» Να εξετασθεί η δυνατότητα να προστεθεί ότι πρόταση ως εξης : «... Για τον σκοπό του καθορισμού του Συντονιστή το Δημόσιο , οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και το ΕΤΕΑΝ εκπροσωπούνται από την ΕΓΔΙΧ...».