• Σχόλιο του χρήστη 'ΛΟΥΚΑΣ ΒΑΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ' | 2 Μαρτίου 2017, 22:21

    Η αναφορά , σε διάφορα σημεία του νόμου, σε «...διαπιστευμένοι διαμεσολαβητές του ν. 3898/2010 (Α’ 211).....» , σε συνδυασμό με την έλλειψη αναφοράς στο ΠΔ 123/9-12-2011 ( που επιτρέπει την διαπίστευση και μη δικηγόρων) , την αναφορά στην δυνατότητα συμπλήρωσης του μητρώου συντονιστών από δικηγόρους 5-ετούς εμπειρίας (παράγραφος 5) καθώς και την αναφορά σε προκήρυξη που θα εκδοθεί , επιτρέπει την υποψία ότι είναι δυνατόν να αποκλεισθούν από το μητρώο διαπιστευμένοι διαμεσολαβητές που δεν είναι δικηγόροι όπως πχ οικονομολόγοι. Αυτό θα ήταν προφανής αδικία και λάθος καθότι τελικά ο εξωδικαστικός συμβιβασμός αφορά κατ’εξοχήν αναδιάρθρωση οφειλων δηλαδή καθαρά οικονομικό θέμα. Η ανωτέρω διατύπωση προτείνεται να αντικατασταθεί, σε όλο τον νόμο, με την καθαρή διατύπωση «....διαπιστευμένοι διαμεσολαβητές που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Διαπιστευμένων Διαμεσολαβητών του Υπουργείου Δικαιοσύνης....». Σημειώνω ότι υπάρχει αυξανόμενος αριθμός από τον μεγάλο αριθμό οικονομολόγων που υπάρχουν (τα μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου είναι δεκάδες χιλιάδες ) που έχει ενδιαφέρον να πιστοποιηθεί ως Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής