• Σχόλιο του χρήστη 'ΛΟΥΚΑΣ ΒΑΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ' | 2 Μαρτίου 2017, 22:22
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Παράγραφος 2 : να τροποιηθεί ΑΠΟ «2. Δεν επιτρέπεται ο διορισμός ως συντονιστή του ιδίου προσώπου...» ΣΕ «2. Στις περιπτώσεις όπου ο Συντονιστής έχει διορισθεί με την διαδικασία της επιλογής από το Μητρώο της ΕΓΔΙΧ δεν επιτρέπεται ο διορισμός ως συντονιστή του ιδίου προσώπου....». Διαφωνώ, γενικά, με την ύπαρξη γεωγραφικών περιορισμών. Επαναφέρει περιορισμούς άσκησης επαγγέλματος που ομοιάζουν στο προηγούμενο καθεστώς που υπήρχε για τους δικηγόρους και το οποίο σωστά καταργήθηκε.