• Σχόλιο του χρήστη 'ΛΟΥΚΑΣ ΒΑΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ' | 2 Μαρτίου 2017, 22:21
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Παράγραφος 3 : προτείνεται να ενσωματωθεί η εξής παράγραφος : «Ο Συντονιστής υπορεούται να ακολουθεί τον Κώδικα Δεοντολογίας των Διαπιστευμένων Διαμεσολαβητών του Υπουργείου Δικαιοσύνης και ειδικότερα ότι αφορά την εμπιστευτικότητα, αμεροληψία και ανεξαρτησία του καθόλη την διάρκεια της απασχόλησης του. Ο Συντονιστής ευθύνεται μόνο για δόλο».