• Σχόλιο του χρήστη 'ΛΟΥΚΑΣ ΒΑΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ' | 2 Μαρτίου 2017, 22:44
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Παράγραφος 5 : η παράγραφος εισάγει την δυνατότητα ορισμού Συντονιστών που δεν είναι Δαπιστευμένοι Διαμεσολαβητές εγγεγραμένοι στον Πίνακα του Υπουργείου Δικαιοσύνης στην περίπτωση που δεν καλύπτοναι οι θέσεις από τους προσφερόμενους Διαμεσολαβητές κα δίνει την δυνατότητα να καλυφθούν οι κενές θέσεις από δικηγόρους με τουλάχιστον 5-ετή εμπειρία. Δεν είναι προφανής ο λόγος της αναφοράς σε δικηγόρους, το αντικείμενο οδηγεί τουλάχιστον εξ ίσου σε οικονομολόγους. Θεωρώ ότι τυχόν κενές θέσεις πρέπει να καλυφθούν είτε από δικηγόρους είτε από οικονομολόγους με τουλάχιστον 5-ετή εμπειρία και ενδεχομένως πρόσθετα κριτήρια που πρέπει να καθορισθούν με σαφήνεια – αφού ληφθεί υπόψιν η διαφωνία για την ύπαρξη γεωγραφικών περιορισμών. Η παρατήρηση έχει εφαρμογή και στην παράγραφο 6.