• Σχόλιο του χρήστη 'ΛΟΥΚΑΣ ΒΑΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ' | 2 Μαρτίου 2017, 22:18
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Παράγραφος 1 : να καταργηθεί η τελευταία πρόταση της παραγράφου «...Σε περίπτωση κατάρτισης σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών με βάση σχέδιο αναδιάρθρωσης οφειλών που εκπονήθηκε από τον εμπειρογνώμονα, η αμοιβή του τελευταίου βαρύνει τον οφειλέτη...» καθότι εξαναγκάζει τον εμπειρογνώμονα να αναζητήσει την αμοιβή του από κάποιον διαφορετικόν από αυτόν που ήταν ο αρχικός εντολέας του (οι πιστωτές).