• Σχόλιο του χρήστη 'ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΜΑΛΕΒΙΤΗ' | 3 Μαρτίου 2017, 11:00
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Ως προς του συντονιστές θεωρώ πως η δεξαμενή των διαπιστευμένων διαμεσολαβητών του Υπουργείου Δικαιοσύνης παρέχει καταρτισμένους και θεσμικά αναγνωρισμένους επιστήμονες, που είναι σε θέση να καλύψουν επαρκώς το ρόλο του συντονιστή, καθώς διαθέτουν ειδική εκπαίδευση και προσόντα και έχουν πιστοποιηθεί από Ειδική Επιτροπή Πιστοποίησης, θεσμοθετημένη από το Υπουργείο Δικαιοσύνης προς τούτο. Θεωρώ λοιπόν πως ο ρόλος του συντονινστή πρέπει να εξυπηρετηθεί από τους διαπιστευμένους διαμεσολαβητές, τα δε μέρη υποχρεωτικά να παρίστανται στη διαδικασία με τους δικηγόρους τους, για την προστασία των δικαιωμάτων τους, όπως προβλέπεται στη θεσμοθετημένη διαδικασία της διαμεσολάβησης . Επιπλέον, ως προς τις ειδικότερες προβλέψεις που αφορούν την πρόβλεψη και κατανομή των διαμεσολαβητών ανά περιφέρειες, θεωρώ πως είναι αρκετά περιορισμένος σε σχέση με την ανάγκη που έρχεται να καλύψει η ρύθμιση. Επίπλέον θέτω τον προβληματισμό της δυσλειτουργίας των νησιωντικών περιφερειών, όπως πχ των Ιονίων Νήσων, η δε πρόβλεψη των 10 διαμεσολαβητών στην εν λόγω περιφέρεια επιμερίζει 1,5 διαμεσολαβητή ανά νήσο, κάτι που δεν αντιστοιχεί στην ρυμθιζόμενη κατάσταση και περιορίζει υπέρμετρα κι αδικαιολόγητα το πεδία για τους διαπιστευμένους διαμεσολαβητές. Συνεπώς απαιτείται αύξηση των συντονιστών και της αναλογίας κατά προτεραιότητα υπέρ των διαπιστευμένων διαμεσολαβητών.