• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ' | 3 Μαρτίου 2017, 12:39
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Άρθρο 3 παρ. 1 και 2: Η κρίση ξεκίνησε πολύ νωρίτερα και είχε μεγαλύτερη ένταση σε ορισμένους κλάδους όπως αυτός των κατασκευών και των δομικών υλικών. Ως εκ τούτου είναι απαραίτητο να μελετηθούν εκ νέου τα κριτήρια επιλεξιμότητας, τόσο για τις μικρές, όσο και για τις μεγάλες, επιχειρήσεις, προκειμένου να μην εξαιρεθούν χιλιάδες επιχειρήσεις από τη ρύθμιση.