• Σχόλιο του χρήστη 'Παναγιώτης Γεωργιάδης Συνταξιούχος Τραπεζοϋπάλληλος' | 3 Μαρτίου 2017, 12:28
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Αρθρο 15 Να προστεθούν και οι ΟΤΑ και τυχόν άλλα ΝΠΔΔ Παραγρ. 3γ,4α,4β,4δ & 4ε Επανάληψη σχολίου μου από Αρθρο 4 Παραγρ. 3 για Πυρόπληκτες Επιχειρήσεις