• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΚΠΟΙΖΩ' | 3 Μαρτίου 2017, 13:35
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Παρ. 1 Ο συντάκτης προφανώς θεωρεί ως κριτήριο (μη) βιωσιμότητας την ύπαρξη (ή μη) κερδών τουλάχιστον μία φορά μέσα στα 3 τελευταία έτη. Ωστόσο, η βιωσιμότητα της επιχείρησης μπορεί να διαγνωσθεί αντικειμενικά με το διορισμό εμπειρογνώμονα, με τις διαδικασίες των παρακάτω διατάξεων και σε επιχειρήσεις που δε σημείωσαν κέρδη τα τελευταία 3 έτη.