• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΚΠΟΙΖΩ' | 3 Μαρτίου 2017, 13:10

    Προφανώς, για λόγους πολιτικούς η διαδικασία του ν/δίου είναι περορισμένης διάρκειας. Ωστόσο, υφίσταται ανάγκη ύπαρξης ενός μόνιμου μηχανισμού εξωδικαστικής ρύθμισης για τις επιχειρήσεις, με στόχο την ασφάλεια στις συναλλαγές και την επανένταξη των επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν πρόσκαιρα προβλήματα στην οικονομική ζωή.