• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΚΠΟΙΖΩ' | 3 Μαρτίου 2017, 13:08
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Παρ. 3 εδ. β Η διάταξη περιορίζει σημαντικά το πεδίο εφαρμογής στις περιπτώσεις όπου ο συνοφειλέτης δε συνδέεται με κάποιον εταιρικό ή γενικότερα επιχειρηματικό δεσμό με τον αιτούντα.