• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΚΠΟΙΖΩ' | 3 Μαρτίου 2017, 13:07

    Παρ. 5 Η προθεσμία των 2 μηνών θα πρέπει να αναφέρεται στην πρόσκληση του πιστωτή υποχρεωτικά