• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΚΠΟΙΖΩ' | 3 Μαρτίου 2017, 13:14

    Παρ. 1 To διάστημα 70 ημερών για την αυτοδίκαιη αναστολή καταδιωκτικών μέτρων είναι πολύ μικρό, σε σύγκριση με τις προθεσμίες που προβλέπονται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναδιάρθρωσης. Επομένως, κατά κανόνα ο οφειλέτης θα αναγκάζεται να ζητεί δικαστικά την παράταση της αναστολής. Για το λόγο αυτό, προτείνεται το διάστημα αυτό να αυξηθεί σε 120 ημέρες.