• Σχόλιο του χρήστη 'ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ' | 3 Μαρτίου 2017, 13:21
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Για να έχει μια αντικειμενικότητα η ολη διαδικασία θα πρέπει να απαγορεύεται ο διοριζόμενος εμπειρογνώμονας να είναι θυγατρική του πιστωτή, αλλιώς ο μηχανισμός θα απωλέσει μεγάλο μέρος του στόχου του, της εξισορρόπησης των αντιτιθέμενων συμφερόντων, αλλά και περαιτέρω θα καταλήξει "πάρτι" αναθέσεων στις θυγατρικές των τραπεζών, καθώς οι τράπεζες θα αναθέτουν στις θυγατρικές τους τι οποιες μελέτες, μην αμφιβάλλετε, και οι τράπεζες ειναι επιχειρήσεις με σκοπό το κέρδος. Ομοίως η παραγ. 4 να ισχύει ΜΟΝΟ εάν συμφωνεί και ο οφειλέτης, (επιχείρημα εκ της παραγράφου 2.)