• Σχόλιο του χρήστη 'Παναγής Δελακάς' | 17 Απριλίου 2017, 10:19

    Πολλές φορές υπάρχει ασάφεια όσον αφορά την προέλευση των αγροτικών κλπ προϊόντων και των προϊόντων των ιχθυοπωλείων. Δεν αναγράφεται η εμφανώς η ακριβής προέλευση τους. Π.χ εάν τα αγρ. προϊόντα είναι από τον τάδε παραγωγό, εαν είναι θερμοκηπίου κλπ. Π.χ εαν τα θαλασσινά προϊόντα είναι ιχθυοτροφείου και ποιου κλπ κλπ Όλα αυτά πρέπει να είναι υποχρεωτικά ώστε να ενημερώνετε ο καταναλωτής. Επίσης ένα ακόμη σοβαρό θέμα που πρέπει να γνωρίζει ο καταναλωτής είναι, τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων (τα υπολείμματα φυτοφαρμάκων εκτός ορίων )στα προϊόντα ευρείας κατανάλωσης (κυρίως τα αγροτικά). Αυτό είναι σκόπιμο να γίνει με κατάλληλη θεσμοθέτηση σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης