• Σχόλιο του χρήστη 'Φ. Σαμιώτης' | 24 Απριλίου 2017, 14:34

    Άρθρο 17 - Διαβάζοντας το κείμενο, δίνεται η εντύπωση ότι μπορεί με απόφαση Περιφερειάρχη να επιτραπεί η σφαγή αμνοεριφίων σε μικρά νησιά ή απομακρυσμένες περιοχές ή περιοχές με ιδιαιτερότητα, βάσει της εξουσιοδότησης που παρέχει το άρθρο αυτό. Θα ήταν ορθότερη η αναφορά των διατάξεων που επιτρέπουν την σφαγή αμνοεριφίων στις παραπάνω περιπτώσεις. Προτείνεται η αναγραφή στο άρθρο αυτό και των διατάξεων της 2379/82701/16 (ΦΕΚ 2330 Β/27-7-16), όσον αφορά την σφαγή πουλερικών και λαγόμορφων από παραγωγούς.