• Σχόλιο του χρήστη 'Δημητριάδης Βασίλειος' | 20 Ιουνίου 2017, 09:28

    Στο άρθρο 5α παρ. 4 προτείνω στο τέλος να προστεθεί η παρακάτω πρόταση: Για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσης παραγράφου, ως προμηθευτής ή παραγωγός θεωρείται και ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του προμηθευτή ή του παραγωγού που αναλαμβάνει την επισκευή των ελλατωματικών προϊόντων εντός εγγύησης. Η συγκεκριμένη διατύπωση θεωρώ ότι είναι απαραίτητη, γιατί σε πολλές περιπτώσεις, ειδικά σε προιόντα τεχνολογίας, οι παραγωγοί είναι μεγάλες πολυεθνικές εταιρίες με έδρα στην αλλοδαπή συνήθως εκτός Ε.Ε., οι οποίες συνεργάζονται με ελληνικές επιχειρήσεις (συνεργεία επισκευών), που αναλαμβάνουν την επισκευή των ελλατωματικών προϊόντων εντός εγγύησης για λογαριασμό του παραγωγού ή του προμηθευτή. Με λίγα λόγια πρέπει ο καταναλωτής να δικαιούται να ζητήσει την προσωρινή αντικατάσταση του προιόντος και από τον επισκευαστή και από κάθε εμπλεκόμενο στην επισκευή, (εφόσον η επισκευή διαρκεί πάνω από 15 ημέρες).