• Σχόλιο του χρήστη 'TZANETATOS' | 12 Ιουλίου 2017, 17:29

    Δεν είναι πλήρως αντιληπτό το περιεχόμενο του άρθρου αυτού. Πόσα μητρώα θα έχει ένα επιμελητήριο ; Το ορθόν είναι να έχει ένα και μοναδικό μητρώο, στο οποίο θα εγγράφονται όλοι οι εγγραφόμενοι στο ΓΕΜΗ για λόγους οικονομίας κόστους και χρόνου,να θεωρείται δε η εγγραφή αυτή και ταυτόχρονη εγγραφή στο επιμελητήριο. Μπορεί η θεσμοθέτηση του ΓΕΜΗ να είναι πολιτειακή λειτουργία (αν και ως υπόθεση της επιχειρηματικότητας είναι καθαρά επιμελητηριακό έργο) ανατεθείσα στα επιμελητήρια, όμως τα επιμελητήρια είναι οι φυσικοί φορείς τήρησης και οργάνωσης αλλά και λειτουργίας του ΓΕΜΗ, ώστε να αρκεί η τήρηση του ενός μητρώου αυτού για όλες τις επιμελητηριακές υπηρεσίες (ΓΕΜΗ και επιμελητηριακές υπηρεσίες). Ένα βασικό στοιχείο που σχετίζεται με την προστασία των συναλλαγών,έργο που ανήκει αποκλειστικά στα επιμελητήρια είναι ο έλεγχος των επωνυμιών και των διακριτικών τίτλων, που πρέπει να αποτυπώνεται σαφώς στον νόμο.