• Σχόλιο του χρήστη 'TZANETATOS' | 13 Ιουλίου 2017, 13:28

    Όλοι οι οικονομικοί περιορισμοί που περιλαμβάνουν οι παράγραφοι του άρθρου αυτού έρχονται σε σύγκρουση με την οικονομική αυτοτέλεια των επιμελητηρίων και πρέπει να καταργηθούν. Όλες οι ρυθμίσεις του άρθρου αυτού θα πρέπει να είναι αρμοδιότητα είτε του διοικητικού συμβουλίου είτε της διοικητικής επιτροπής του κάθε επιμελητηρίου με τον συντονισμό της κεντρικής ένωσης για το ενιαίο της εφαρμογής. Συνεπώς, το άρθρο αυτό θέλει συνολική αναθεώρηση με την διατύπωση μιας μόνο παραγράφου στο παραπάνω πνεύμα της οικονομικής αυτοτέλειας των επιμελητηρίων.