• Σχόλιο του χρήστη 'ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ' | 14 Ιουλίου 2017, 14:37

    Στην παράγραφο 2, του άρθρου 12 αναφέρεται ότι τα μέλη που δεν εγγράφονται στο Γ.Ε.Μ.Η. θεωρούνται ταμειακώς ενήμερα όταν έχουν καταβάλει την ετήσια συνδρομή στο οικείο Επιμελητήριο για το προηγούμενο των εκλογών έτος. Δηλαδή κάποιος που έχει καταβάλει την ετήσια συνδρομή του 2016 και χρωστάει τις συνδρομές των ετών 2015 και 2014 θεωρείται ταμειακά ενήμερος και μπορεί να ψηφίσει; Χρειάζεται διευκρίνιση...