• Σχόλιο του χρήστη 'Θ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ' | 3 Νοεμβρίου 2017, 10:31

    Πρέπει να προσδιορισθούν σαφέστερα οι σχέσεις μεταξύ του συγκεκριμένου νομοσχεδίου και των υφισταμένων κοινοτικών και εθνικών κανονιστικών ρυθμίσεων, που αφορούν ή καλύπτουν κοινά πεδία και αντικείμενα. Για παράδειγμα υπάρχουν οριζόντιες εθνικές ρυθμίσεις όπως οι ΔΙΕΠΠΥ και διατάξεις του Νόμου 4177/13, που αναφέρονται σε ελέγχους και κυρώσεις, ο ΚΤΠ, καθώς και πλήθος επί μέρους ή κάθετων ρυθμίσεων που αφορούν διάφορους κλάδους προιόντων ή δραστηριοτήτων. Υπάρχουν επίσης γενικές κοινοτικές οριζόντιες ρυθμίσεις όπως η ΟΓΑΠ και κανονισμοί όπως 765/08 και άλλοι συναφείς, που αναφέρονται σε θέματα τα οποία βρίσκονται στο βεληνεκές του νομοσχεδίου. Ως εκ τούτου πρέπει να ανιχνευτούν και να προσδιοριστούν πληρέστερα οι σχέσεις του νομοθετήματος με τις εν λόγω ρυθμίσεις. Αυτό μπορεί να συμβεί σε κάποιο βαθμό και όταν όταν εκδοθεί η προβλεπόμενη δευτερογενής νομοθεσία σε εφαρμογή-εκτέλεση του παρόντος νομοσχεδίου, πλην όμως κάποια σχετική γενική οριοθέτηση ή διευκρίνιση χρειάζεται και εδώ για λόγους αρχής.