Άρθρο 03 – Πεδίο εφαρμογής

Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται σε όλες τις ενέργειες που συνδέονται με την άσκηση εποπτείας των οικονομικών δραστηριοτήτων και επί των προϊόντων με εξαίρεση τις φορολογικές, τραπεζικές, χρηματιστηριακές δραστηριότητες, την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας καθώς και την εργατική νομοθεσία εκτός από την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων, οι οποίες εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος.

 • 10 Νοεμβρίου 2017, 13:37 | Παρατηρητήριο Πολιτών για την Αειφπόρο Ανάπτυξη – CISD

  Η διατύπωση είναι ασαφής ως προς το πεδίο εφαρμογής και δεν αποτυπώνει με κανένα τρόπο ούτε τον επιδιωκόμενο χαρακτήρα.
  Ως πεδίο εφαρμογής αναφέρονται «ενέργειες που συνδέονται με την άσκηση εποπτείας των οικονομικών δραστηριοτήτων και επί των προϊόντων»
  δηλαδή ποιές θεωρούνται οικονομικές δραστηριότητες και ποιος είναι ο χαρακτήρας τους (του ιδιωτικού μόνο τομέα ή και του δημόσιου, κλπ.). Η διατύπωση όχι μόνο αφήνει κενά, αλλά συγχέει.
  Θα πρέπει να αναφερθούν με σαφήνεια οι επαγγελματικές και άλλες παραγωγικές δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής και ως τέτοιες θα πρέπει να είναι όλες ανεξαιρέτως οι επαγγελματικές δραστηριότητες το δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα και βεβαίως και το παραγόμενο προϊόν αυτών.

 • 10 Νοεμβρίου 2017, 12:08 | ΔΕΣΗΣ ΑΘ.

  Να προστεθεί:
  Η άσκηση εποπτείας περιλαμβάνει:
  1. Ελέγχους αντίδρασης (κατόπιν καταγγελίας) (που περιγράφονται στο Άρθρο 7)
  2. Προδραστικούς ελέγχους (προγραμματισμένους ελέγχους) (που περιγράφονται στο Άρθρο 6)

 • 10 Νοεμβρίου 2017, 03:30 | ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ-CISD

  Στο άρθρο 3 παρ. (ια), χρησιμοποιείται ο όρος «φύλλο ελέγχου» και «κατάλογος νομικών απαιτήσεων», ενώ σε άλλα σημεία του κειμένου (π.χ. άρθρο 11 παρ. 15.2) γίνεται χρήση του όρου «λίστα ελέγχου». Οι όροι αυτοί πρέπει να αποσαφηνιστούν και να είναι οι ίδιοι.

 • 9 Νοεμβρίου 2017, 11:47 | Γιώργος Σμπώκος

  Να εξαιρεθούν οι δραστηριότητες με περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Για αυτές εφαρμόζεται το άρθρο 26 του 1650/86 όπως ισχύει.

 • 3 Νοεμβρίου 2017, 10:31 | Θ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

  Πρέπει να προσδιορισθούν σαφέστερα οι σχέσεις μεταξύ του συγκεκριμένου νομοσχεδίου και των υφισταμένων κοινοτικών και εθνικών κανονιστικών ρυθμίσεων, που αφορούν ή καλύπτουν κοινά πεδία και αντικείμενα. Για παράδειγμα υπάρχουν οριζόντιες εθνικές ρυθμίσεις όπως οι ΔΙΕΠΠΥ και διατάξεις του Νόμου 4177/13, που αναφέρονται σε ελέγχους και κυρώσεις, ο ΚΤΠ, καθώς και πλήθος επί μέρους ή κάθετων ρυθμίσεων που αφορούν διάφορους κλάδους προιόντων ή δραστηριοτήτων. Υπάρχουν επίσης γενικές κοινοτικές οριζόντιες ρυθμίσεις όπως η ΟΓΑΠ και κανονισμοί όπως 765/08 και άλλοι συναφείς, που αναφέρονται σε θέματα τα οποία βρίσκονται στο βεληνεκές του νομοσχεδίου.
  Ως εκ τούτου πρέπει να ανιχνευτούν και να προσδιοριστούν πληρέστερα οι σχέσεις του νομοθετήματος με τις εν λόγω ρυθμίσεις.
  Αυτό μπορεί να συμβεί σε κάποιο βαθμό και όταν όταν εκδοθεί η προβλεπόμενη δευτερογενής νομοθεσία σε εφαρμογή-εκτέλεση του παρόντος νομοσχεδίου, πλην όμως κάποια σχετική γενική οριοθέτηση ή διευκρίνιση χρειάζεται και εδώ για λόγους αρχής.