• Σχόλιο του χρήστη 'ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ-CISD' | 10 Νοεμβρίου 2017, 03:30

    Στο άρθρο 3 παρ. (ια), χρησιμοποιείται ο όρος «φύλλο ελέγχου» και «κατάλογος νομικών απαιτήσεων», ενώ σε άλλα σημεία του κειμένου (π.χ. άρθρο 11 παρ. 15.2) γίνεται χρήση του όρου «λίστα ελέγχου». Οι όροι αυτοί πρέπει να αποσαφηνιστούν και να είναι οι ίδιοι.