• Σχόλιο του χρήστη 'WWF' | 10 Νοεμβρίου 2017, 13:19

    Το παρόν άρθρο είναι δείγμα κάκιστης νομοθέτησης. Ούτε προκύπτει από αυτό ποιες διατάξεις καταργούνται (3η παράγραφος), ούτε μία κοινή υπουργική απόφαση μπορεί να καταργεί διατάξεις ανώτερης τυπικής ισχύος (4η παράγραφος). Πρόκειται για «μυστική» νομοθέτηση, που εγγυάται ότι σε λίγο καιρό κανείς δεν θα ξέρει ποιες διατάξεις έχουν παραμείνει σε ισχύ, και ποιες έχουν καταργηθεί, και θα τροφοδοτεί συνεχείς διενέξεις που θα καταστήσουν αδύνατη κάθε ενέργεια ελέγχου. Προτείνεται η διαγραφή τη 3ης και 4ης παραγράφου, και η απαρίθμηση των διατάξεων που καταργούνται με σαφήνεια και νομική ακρίβεια.