• Σχόλιο του χρήστη 'Λογιστής ΙΕΚ' | 27 Δεκεμβρίου 2017, 13:42

    ορθή διατύπωση . Σε κάθε έντυπο της εταιρίας υποχρεωτικά αναφέρονται η επωνυμία, το εταιρικό κεφάλαιο, ο αριθμός Γ.Ε.ΜΗ., η έδρα της εταιρίας, καθώς και εάν βρίσκεται υπό εκκαθάριση. … Δεν έγινε κατανοητό το ανωτέρω. Μιλάμε για τα στοιχεία που εκδιδει η εταιρεία όπως παραστατικά πωλήσεων κτλ? Ειναι δυνατόν να αναγράφεται το εταιρικό κεφάλαιο και το κατα πόσο βρίσκεται υπο εκκαθάριση ή οχι στα έντυπα? Το Σχόλιο σας θα δημοσιευθεί μόλις ελεγχθεί απο τον διαχειριστή.