Άρθρο 01

1. Το άρθρο 2 του ν. 3190/1955 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 2 – Επωνυμία
1. Η επωνυμία της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης σχηματίζεται είτε από το όνομα ενός ή περισσότερων εταίρων είτε από το αντικείμενο της δραστηριότητας που ασκεί είτε από άλλες λεκτικές ενδείξεις. Η επωνυμία της εταιρείας μπορεί να αποδίδεται ολόκληρη ή εν μέρει με λατινικούς χαρακτήρες.
2. Στην επωνυμία της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης πρέπει να περιέχονται σε κάθε περίπτωση ολογράφως οι λέξεις «Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης» ή το ακρωνύμιο «Ε.Π.Ε.». Για τις διεθνείς συναλλαγές, οι ανωτέρω λέξεις εκφράζονται ως «Limited Liability Company» και το ακρωνύμιο ως «L.L.C.» ή «LTD».
3. Αν η εταιρεία είναι μονοπρόσωπη, στην επωνυμία πρέπει να περιέχονται οι λέξεις «Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» ή «Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.» Για τις διεθνείς συναλλαγές, οι ανωτέρω λέξεις εκφράζονται ως «Single Member Limited Liability Company» ή «Single Member L.L.C.» ή «Single Member LTD».»
2. Η παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3190/1955 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Το κεφάλαιο της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης καθορίζεται από τους εταίρους χωρίς περιορισμό. Σχηματίζεται είτε από μετρητά είτε από εισφορές σε είδος σύμφωνα με το άρθρο 5.»

3. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3190/1955 προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Τα εταιρικά μερίδια έχουν ονομαστική αξία τουλάχιστον ενός (1) ευρώ. Η ονομαστική αξία είναι ίση για όλα τα εταιρικά μερίδια.»

4. Οι παρ. 4 και 5 του άρθρου 4 του ν. 3190/1955 αντικαθίστανται ως εξής:

«4. Σε περίπτωση αύξησης ή μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου, αυξάνονται ή μειώνονται αναλόγως τα ποσά των παρ. 2 και 3.
5. Σε κάθε έντυπο της εταιρίας υποχρεωτικά αναφέρονται η επωνυμία, το εταιρικό κεφάλαιο, ο αριθμός Γ.Ε.ΜΗ., η έδρα της εταιρίας, καθώς και εάν βρίσκεται υπό εκκαθάριση.»
5. Η παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3190/1955 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι εισφορές σε είδος επιτρέπονται, μόνο εάν το εισφερόμενο στοιχείο αποτελεί περιουσιακό αγαθό το οποίο είναι δεκτικό χρηματικής αποτίμησης.»

 • 5 Ιανουαρίου 2018, 14:03 | ypoian 201217

  Σε αυτή τη φάση επελέγη να διατηρηθούν τα στοιχεία που διαχωρίζου την ΕΠΕ (συμβολαιογραφικό έγγραφο και διπλή πλειοψηφία) από τις άλλες νομικές μορφές. Όσον αφορά στις καταργήσεις άρθρων στις οποίες αναφέρεστε, σας γνωρίζουμε ότι το άρθρο 35 έχει μεταφερθεί σε άλλο σημείο του νόμου, συγκεκριμένα είναι το άρθρο 24 α (βλ. παρ. 4 του άρθρου 4 του σχεδίου νόμου) και το άρθρο 8α δεν αποτελούσε παρά επανάληψη των όσων προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 16 του 3419/2005 που αποτελεί ειδικότερο νόμο σχετικά με την λειτουργία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.).

 • 5 Ιανουαρίου 2018, 12:04 | Νίκος Ρόκας

  Τα βασικά προβλήματα λειτουργικότητας της ΕΠΕ είναι η διπλή πλειοψηφία και το συμβολαιογραφικό έγγραφο κατά την τροποποίηση του καταστατικού (που ούτε στην ΑΕ απαιτείται). Επ’ αυτών δεν βλέπω καμία πρόταση.
  Δεν καταλαβαίνω επίσης γιατί καταργείται το αρ. 8α (σε συμμόρφωση προς Οδηγία) και το αρ. 35.

 • 29 Δεκεμβρίου 2017, 11:33 | ypoian 201217

  Δεν απαιτείται να αναφερθεί πάλι ο ν. 4156/2013. Η διάταξη είναι σαφής, το κεφάλαιο σχηματίζεται «χωρίς περιορισμό» και δεν απαιτείται εκ νέου μνεία κατάργησης μιας ήδη καταργηθείσας διάταξης.

 • 29 Δεκεμβρίου 2017, 11:55 | ypoian 201217

  Η διάταξη προυπήρχε στο ν. 3190/55, απλώς επικαιροποιήθηκε με τη χρησιμοποίηση του ορθού μητρώου για τις ΕΠΕ που είναι πλέον το ΓΕΜΗ. Υλοποιεί διάταξη κοινοτικής Οδηγίας και αφορά, σύμφωνα με την οδηγία, «επιστολές και έγγραφα παραγγελίας». Μπορεί να διασαφηνιστεί στην αιτιολογική έκθεση, αν κριθεί απαραίτητο. Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή και τις παρατηρήσεις σας

 • 27 Δεκεμβρίου 2017, 13:42 | Λογιστής ΙΕΚ

  ορθή διατύπωση

  . Σε κάθε έντυπο της εταιρίας υποχρεωτικά αναφέρονται η επωνυμία, το εταιρικό κεφάλαιο, ο αριθμός Γ.Ε.ΜΗ., η έδρα της εταιρίας, καθώς και εάν βρίσκεται υπό εκκαθάριση.

  Δεν έγινε κατανοητό το ανωτέρω. Μιλάμε για τα στοιχεία που εκδιδει η εταιρεία όπως παραστατικά πωλήσεων κτλ? Ειναι δυνατόν να αναγράφεται το εταιρικό κεφάλαιο και το κατα πόσο βρίσκεται υπο εκκαθάριση ή οχι στα έντυπα?

  Το Σχόλιο σας θα δημοσιευθεί μόλις ελεγχθεί απο τον διαχειριστή.

 • 27 Δεκεμβρίου 2017, 13:57 | Λογιστής ΙΕΚ

  Δεν αναφέρεται ρητά o 4156/13 1. Το κεφάλαιο της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης καθορίζεται από τους εταίρους χωρίς περιορισμό. Κάθε διάταξη περί ελάχιστου καταβεβλημένου κεφαλαίου της εταιρείας καταργείται.»
  Θα μπορούσε να υπάρχει μία μνεία περι κατάργησης του ελάχιστου εταιρικού κεφαλαίου.

 • 21 Δεκεμβρίου 2017, 10:53 | ypoian 201217

  η ΚΩΔΙΚΟΠΟΊΗΣΗ ΚΑΙ ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΜΕΣΩΣ ΕΠΟΜΕΝΟ ΒΗΜΑ.
  ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΣΤΟΧΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ.

 • 21 Δεκεμβρίου 2017, 10:50 | Μαρίνος Βαβατσικλής

  Θα ήταν ευχής έργον με τις αλλαγές και τις βελτιώσεις που κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση, να γίνει προσπάθεια να ομογενοποιηθεί γλωσσικά το υπόλοιπο κείμενο στη δημοτική γλώσσα, μιας και οι υπόλοιπες εναπομείνασες διατάξεις είναι σχετικά λίγες.