• Σχόλιο του χρήστη 'ΑΝΤΩΝΙΟΣ' | 20 Μαΐου 2018, 17:45

    Άρθρο 4 :Πιστεύω πως η σύσταση με ιδιωτικό έγγραφο είναι θετική εξέλιξη. Θα πρέπει όμως να τονιστεί πως είναι το ελάχιστο περιεχόμενο και ότι υπάρχει η δυνατότητα στους μετόχους να εμπλουτίσουν το καταστατικό τους, διότι μετά την εφαρμογή της υπαρ΄Αριθ. 31637/2017 απόφασης, οι υπηρεσίες δέχονται ως πρότυπο καταστατικό μόνο αυτό που περιέχει όσα αναφέρονται σε αυτή την απόφαση, και δεν δέχονται ότι τα συγκεκριμένα άρθρα αποτελούν το ελάχιστο περιεχόμενο ενός καταστατικού που συντάσσεται με ιδιωτικό έγγραφο.