• Σχόλιο του χρήστη 'Ντάβος Παναγιώτης' | 20 Μαΐου 2018, 18:27

    Παράγραφος 2: Η φράση "από την ημέρα που καταχωρίσθηκε η απόφαση αυτή στο Γ.Ε.ΜΗ." να γίνει από τη μέρα που δημοσιεύθηκε" δεδομένης της αποδεδειγμένης ανικανότητας του ΓΕΜΗ να δημοσιεύει έγκαιρα. Παράγραφος 3: Να διαγραφεί η φράση "Με την επιφύλαξη του άρθρου 19, η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, εάν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό υπάρχει και ότι κατατέθηκε εκ των υστέρων σε λογαριασμό της εταιρείας ή ότι δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρείας, με την προϋπόθεση ότι αυτά έχουν ειδικά προβλεφθεί στο καταστατικό ή στην απόφαση για την αύξηση του κεφαλαίου. Το προηγούμενο εδάφιο δεν εφαρμόζεται σε εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά." Παράγραφος 4 Διαγραφή όλη. Όποιος θέλει ας πληρώσει τα χρήματα μέσω τράπεζας και αν δεν τίθεται θέμα καταδολίευσης πιστωτών και η οφειλή της εταιρείας προς αυτόν είναι η πιο παλιά τότε και μόνο τότε να τον εξοφλήσει η εταιρεία ειδάλλως θα ανοίξετε τον ασκό του Αιόλου. Όποιον δεν τον συμφέρει ας μην γίνει μέτοχος. Πήξαμε στους μετόχους που φαλιρίσανε την Ελλάδα. Παράγραφος 6 Να διαγραφεί και η πιστοποίηση να γίνεται από το Πιστωτικό ιδρυμα που κατατέθηκαν τα χρήματα. Τι πιο απλό? Καμία πιστοποίηση μόνο από το ΔΣ χωρίς κανέναν έλεγχο από τρίτο. Παράγραφος 7 Δεν αναφέρεται ποιον τύπο δημοσιότητας με παραπομπή σε άρθρο