• Σχόλιο του χρήστη 'Γεώργιος Βλάχος' | 20 Μαΐου 2018, 20:51

    Ο Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης πρέπει να συμπεριλαμβάνει όλα τα κεφαλαία του στον νέο Νόμο. Ο ΕΚΕΔ δεν έχει ενημερωθεί/ανανεωθεί από το 2013 !! ενώ οι αντίστοιχοι ευρωπαϊκοί συνεχώς βελτιώνονται. Πρόταση βάση του ΟΑΣΑ & Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Εταιρικής Διακυβέρνησης: Τα μη Εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού συμβουλίου να είναι 51% Να είναι Ανεξάρτητα Να μην είναι συγγενείς/ φίλοι η πρώην εργαζόμενοι /Προμηθευτής της Εταιρείας Να αξιολογηθεί το ΔΣ σε ετήσια βάση από εξωτερικούς σύμβουλους για τον τρόπο λειτουργείας του /πλαίσιο αποφάσεων/Σύνθεση του/ Ικανότητες μελών/Πορίσματα αποφάσεων/ τους υπολογισμούς του ρίσκου/ Να δημοσιοποιεί τις ικανότητες των μελών και του συνόλου Matrix Skills Να αξιολογηθεί η είσοδος νέων μελών με κριτήρια ικανοτήτων και εμπειρίας (Βλέπε ΤΧΣ για Τράπεζες που εφαρμόζουν τα Διεθνή Στάνταρτ) ! Να αυξηθούν οι επιτροπές- Risk/Corporate Governance/Strategy/Nomination Να επιβληθεί η εφαρμογή του νόμου για υποβολή λεπτομερών στοιχείων της Εταιρικής Διακυβέρνησης της εταιρίας στον ετήσιο Ισολογισμό Απολογισμό και να αξιολογηθεί όπως και ο Ισολογισμός. Να καταργηθεί ο όρος εξαίρεσης και εξήγησης Comply & Explain ώστε να εφαρμόζεται ο Νόμος. Να ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ο Πρόεδρος να είναι και Γενικός Δ/της. Να υπάρχει αξιολόγηση του Γενικού Δ/την σε Ετήσια βάση. Να υπάρχει πλάνο Διάδοχών Να υπάρχει έλεγχος των παραπάνω από πιστοποιημένους ελεγκτές Να εφαρμόζεται αυτό και στις Πολυεθνικές Εταιρίες που δραστηριοποιούνται στη χώρα !!!! Να αν συσταθεί ο Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης βάση Ευρωπαϊκών προτύπων και να είναι κάτω από την αιγίδα του Υπουργείου Στην διάθεση σας για περισσότερα διότι αναφέρθηκα στα πολύ βασικά. Γιώργος Βλάχος Strategic Advisor for Corporate Governance 6944786222