• Σχόλιο του χρήστη 'Γεώργιος Βλάχος' | 20 Μαΐου 2018, 20:16

    ΝΑ ΕΦΑΣΜΟΣΤΕΙ ΤΟ integrated reporting standard (IR) όπως γινείτε διεθνώς. Ενοποιημένο reporting Οικονομικών και μη Οικονομικών αποτελεσμάτων